24/Nov2020

Hình Thức Thanh Toán Khi Mua Hàng

Các Hình Thức Thanh Toán Khi Mua Điều Hòa Daikin Tại HD Việt Nam

1. Thanh toán trực tiếp tại trụ sở Công ty trước khi giao hàng/thi công

2. Thanh toán tiền mặt cho người giao hàng/thi công

3. Chuyển khoản qua ngân hàng

hinh-thuc-thanh-toan-khi-mua-son-gia-da-hd

Các Hình Thức Thanh Toán Khi Mua Hàng